Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 12. decembra 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Výsledky samitu vo Vilniuse a budúcnosť Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu (predložené návrhy uznesení)
 3.Správa o pokroku Albánska za rok 2013 (predložené návrhy uznesení)
 4.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 5.Predložené dokumenty
 6.Presuny rozpočtových prostriedkov
 7.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2012 (rozprava)
 8.Výzva na merateľný a konkrétny záväzok proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v EÚ (rozprava)
 9.Ekologické inovácie – zamestnanosť a rast prostredníctvom politiky v oblasti životného prostredia (stručná prezentácia)
 10.Rôzne
 11.Zloženie Parlamentu
 12.Hlasovanie
  
12.1.Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.2.Zmena určitých smerníc, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.3.Zmena smernice Rady 2010/18/EÚ z dôvodu zmeny štatútu Mayotte * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.4.Ekologické inovácie – zamestnanosť a rast prostredníctvom politiky v oblasti životného prostredia (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.5.Zmena určitých nariadení, ktoré sa vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení ***II (hlasovanie)
  
12.6.Zmena určitých nariadení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných a vykonávacích právomocí na účely prijímania určitých opatrení ***II (hlasovanie)
  
12.7.Platobné účty ***I (hlasovanie)
  
12.8.Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny ***I (hlasovanie)
  
12.9.Zmena určitých smerníc v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte ***I (hlasovanie)
  
12.10.Európsky námorný a rybársky fond ***I (hlasovanie)
  
12.11.Činnosť Únie na podporu iniciatívy Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***I (hlasovanie)
  
12.12.Zmena určitých nariadení v oblasti rybolovu a zdravia zvierat z dôvodu zmeny štatútu Mayotte ***I (hlasovanie)
  
12.13.Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/... z 30. 8. 2013, ktorým sa stanovuje príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (hlasovanie)
  
12.14.Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/... z 30. 8. 2013, ktorým sa stanovuje príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (hlasovanie)
  
12.15.Výzva na merateľný a konkrétny záväzok proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v EÚ (hlasovanie)
  
12.16.Dosiahnutý pokrok vo vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov (hlasovanie)
  
12.17.Výsledky samitu vo Vilniuse a budúcnosť Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu (hlasovanie)
  
12.18.Správa o pokroku Albánska za rok 2013 (hlasovanie)
  
12.19.Prípravy na zasadnutie Európskej rady (19. – 20. decembra 2013) (hlasovanie)
  
12.20.Ústavné problémy viacstranného riadenia v EÚ (hlasovanie)
  
12.21.Vzťahy Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády (hlasovanie)
  
12.22.Politika v oblasti zelenej infraštruktúry (hlasovanie)
  
12.23.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2012 (hlasovanie)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Zloženie Parlamentu
 17.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
17.1.Situácia v Stredoafrickej republike
  
17.2.Odoberanie orgánov v Číne
  
17.3.Situácia na Srí Lanke
 18.Hlasovanie
  
18.1.Situácia v Stredoafrickej republike (hlasovanie)
  
18.2.Odoberanie orgánov v Číne (hlasovanie)
  
18.3.Situácia na Srí Lanke (hlasovanie)
 19.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 20.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 21.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 22.Termíny nasledujúcich rokovaní
 23.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (222 kb) Prezenčná listina (58 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3726 kb) 
 
Zápisnica (191 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovania (630 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1898 kb) 
 
Zápisnica (261 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (995 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3587 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia