Index 
Jegyzőkönyv
PDF 265kWORD 196k
2013. december 12., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A vilniusi csúcstalálkozó eredményei és a keleti partnerség jövője, különös tekintettel Ukrajnára (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.2013. évi eredményjelentés Albániáról (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Előirányzatok átcsoportosítása
 7.Az Európai Központi Bank 2012. évi éves jelentése (vita)
 8.Felhívás az unióbeli adókijátszás és adókikerülés elleni mérhető és kötelező érvényű kötelezettségvállalásra (vita)
 9.Ökoinnováció – növekedés és munkahelyteremtés a környezetpolitikán keresztül (rövid ismertetés)
 10.Egyéb kérdések
 11.A Parlament tagjai
 12.Szavazások órája
  
12.1.Az Európai Unió Bírósága: a bírák száma a Törvényszéken ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
12.2.Bizonyos irányelveknek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
12.3.A 2010/18/EU tanácsi irányelvnek Mayotte jogállásának változása miatti módosítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
12.4.Ökoinnováció – növekedés és munkahelyteremtés a környezetpolitikán keresztül (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
12.5.A közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosítása ***II (szavazás)
  
12.6.A közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából adott felhatalmazás és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosítása ***II (szavazás)
  
12.7.Fizetési számlák ***I (szavazás)
  
12.8.Tengeri területrendezés és a integrált partiövezet-gazdálkodás ***I (szavazás)
  
12.9.A környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosítása ***I (szavazás)
  
12.10.Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I (szavazás)
  
12.11.Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezésre irányuló uniós fellépés a 2020–2033. évekre ***I (szavazás)
  
12.12.A halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek Mayotte jogállásának változása miatti módosítása ***I (szavazás)
  
12.13.Az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és IV. mellékletének megállapításáról szóló 2013. augusztus 30-i .../.../EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (szavazás)
  
12.14.Az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének megállapításáról szóló 2013. augusztus 30-i .../.../EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (szavazás)
  
12.15.Felhívás az unióbeli adókijátszás és adókikerülés elleni mérhető és kötelező érvényű kötelezettségvállalásra (szavazás)
  
12.16.A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása terén elért eredmények (szavazás)
  
12.17.A vilniusi csúcstalálkozó eredményei és a keleti partnerség jövője, különös tekintettel Ukrajnára (szavazás)
  
12.18.2013. évi eredményjelentés Albániáról (szavazás)
  
12.19.Az Európai Tanács 2013. december 19–20-i ülésének előkészítése (szavazás)
  
12.20.Az Európai Unió többszintű irányításának alkotmányos problémái (szavazás)
  
12.21.Az Európai Parlament kapcsolatai a nemzeti kormányokat képviselő intézményekkel (szavazás)
  
12.22.Környezetbarát infrastruktúrára vonatkozó politika (szavazás)
  
12.23.Az Európai Központi Bank 2012. évi éves jelentése (szavazás)
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 16.A Parlament tagjai
 17.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
17.1.A Közép-afrikai Köztársaság helyzete
  
17.2.Szerveltávolítás Kínában
  
17.3.Srí Lanka helyzete
 18.Szavazások órája
  
18.1.A Közép-afrikai Köztársaság helyzete (szavazás)
  
18.2.Szerveltávolítás Kínában (szavazás)
  
18.3.Srí Lanka helyzete (szavazás)
 19.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 20.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 21.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 22.A következő ülések időpontja
 23.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2013. DECEMBER 12., CSÜTÖRTÖK

ELNÖKÖL:
SURJÁN László alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.15-kor nyitják meg.


2. A vilniusi csúcstalálkozó eredményei és a keleti partnerség jövője, különös tekintettel Ukrajnára (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A vilniusi csúcstalálkozó eredményei és a keleti partnerség jövője, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP))

A vita időpontja: 2013. december 10. (2013.12.10-i jegyzőkönyv, 14. pont)

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Schöpflin György, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP)) (B7-0557/2013);

– Graham Watson, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez és Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP)) (B7-0558/2013);

– Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda és Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP)) (B7-0559/2013);

– Helmut Scholz, Nikola Vuljanić és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a vilniusi csúcstalálkozóról és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP)) (B7-0564/2013);

– Libor Rouček, Marek Siwiec, Knut Fleckenstein, Boris Zala és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP)) (B7-0567/2013);

– Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP)) (B7-0568/2013);

– Tadeusz Cymański, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP)) (B7-0569/2013).

Szavazás: 2013.12.12-i jegyzőkönyv, 12.17. pont


3. 2013. évi eredményjelentés Albániáról (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: 2013. évi eredményjelentés Albániáról (2013/2879(RSP))

A vita időpontja: 2013. december 10. (2013.12.10-i jegyzőkönyv, 18. pont)

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

– Nikola Vuljanić, a Külügyi Bizottság nevében, az Albánia által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentésről 2013/2879(RSP) (B7-0556/2013).

Szavazás: 2013.12.12-i jegyzőkönyv, 12.18. pont


4. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2013. szeptemberi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


5. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat terjesztette elő:

– Javaslat az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2011. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

utalva   illetékes: JURI
   vélemény: BUDG, CONT

– Javaslat az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD))
utalva   illetékes: JURI
   
vélemény: BUDG, CONT


6. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében az Európai Külügyi Szolgálat tájékoztatta a költségvetési hatóságot a 3/2013. számú előirányzat-átcsoportosításról.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének és 27. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Külügyi Szolgálat 3/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

°
° ° °

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében az európai adatvédelmi biztos tájékoztatta a költségvetési hatóságot a 3/2013. számú előirányzat-átcsoportosításról.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az európai adatvédelmi biztos 2/2013. és 3/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

°
° ° °

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Bíróság tájékoztatta a költségvetési hatóságot a 7/2013. és 8/2013. számú előirányzat-átcsoportosításról.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Bíróság 7/2013. és 8/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

°
° ° °

A költségvetési rendelet 25. és 27. cikke értelmében az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tájékoztatta a költségvetési hatóságot az INF 5/2013. és DEC 1/2013. számú előirányzat-átcsoportosításról.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság INF 5/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikke (3) bekezdésének és 27. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság DEC 1/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

°
° ° °

A költségvetési rendelet 25. és 27. cikke értelmében a Régiók Bizottsága tájékoztatta a költségvetési hatóságot az INF 9/2013., INF 10/2013. és DEC 1/2013. számú előirányzat-átcsoportosításról.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Régiók Bizottsága INF 9/2013. és INF 10/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikke (3) bekezdésének és 27. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Régiók Bizottsága DEC 1/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

°
° ° °

A költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság következő számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatait:

DEC 28/2013 (N7-0086/2013 – C7-0371/2013 – 2013/2265(GBD)),
DEC 31/2013 (N7-0087/2013 – C7-0372/2013 – 2013/2266(GBD)),
DEC 32/2013 (N7-0088/2013 – C7-0373/2013 – 2013/2267(GBD)),
DEC 33/2013 (N7-0094/2013 – C7-0383/2013 – 2013/2269(GBD)),
DEC 34/2013 (N7-0095/2013 – C7-0384/2013 – 2013/2270(GBD)),
DEC 36/2013 (N7-0096/2013 – C7-0391/2013 – 2013/2272(GBD)),
DEC 38/2013 (N7-0097/2013 – C7-0395/2013 – 2013/2273(GBD)),
DEC 40/2013 (N7-0098/2013 – C7-0396/2013 – 2013/2274(GBD)),
DEC 41/2013 (N7-0099/2013 – C7-0397/2013 – 2013/2275(GBD)),
DEC 42/2013 (N7-0101/2013 – C7-0422/2013 – 2013/2281(GBD)),
DEC 43/2013 (N7-0100/2013 – C7-0412/2013 – 2013/2276(GBD)),
DEC 44/2013 (N7-0104/2013 – C7-0432/2013 – 2013/2282(GBD)),
DEC 46/2013 (N7-0105/2013 – C7-0433/2013 – 2013/2283(GBD)).

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében a Tanács tájékoztatta a költségvetési hatóságot arról, hogy jóváhagyta a Bizottság DEC 28/2013., DEC 31/2013., DEC 32/2013., DEC 36/2013., DEC 38/2013., DEC 40/2013. és DEC 41/2013. számú előirányzat-átcsoportosításait.

°
° ° °

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében a Tanács tájékoztatta a költségvetési hatóságot arról, hogy jóváhagyta az ombudsman 5/2013. számú előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet és az alkalmazási szabályok értelmében az Euratom Ellátási Ügynökség tájékoztatta a költségvetési hatóságot saját költségvetésén belüli előirányzat-átcsoportosítási szándékáról.


7. Az Európai Központi Bank 2012. évi éves jelentése (vita)

Jelentés az Európai Központi Bank 2012. évi éves jelentéséről [2013/2076(INI)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gianni Pittella (A7-0382/2013)

Gianni Pittella előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Mario Draghi (az Európai Központi Bank elnöke) és Olli Rehn (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Gáll-Pelcz Ildikó, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ivo Strejček, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Corien Wortmann-Kool, Leonardo Domenici, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Bastiaan Belder, Auke Zijlstra, Burkhard Balz, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Andreas Mölzer, Theodor Dumitru Stolojan, Mario Borghezio, Werner Langen, Ivana Maletić, Gay Mitchell és Pablo Zalba Bidegain.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Sergio Paolo Francesco Silvestris, George Sabin Cutaş, Bánki Erik és Antigoni Papadopoulou.

Felszólal: Olli Rehn.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: Mario Draghi és Gianni Pittella.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.12.12-i jegyzőkönyv, 12.23. pont


8. Felhívás az unióbeli adókijátszás és adókikerülés elleni mérhető és kötelező érvényű kötelezettségvállalásra (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Felhívás az unióbeli adókijátszás és adókikerülés elleni mérhető és kötelező érvényű kötelezettségvállalásra (2013/2963(RSP))

Dacian Cioloş (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Theodor Dumitru Stolojan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Anni Podimata, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ivo Strejček, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Ivana Maletić, Mojca Kleva Kekuš, Theodoros Skylakakis, Jan Zahradil, Willy Meyer, Sampo Terho, Krišjānis Kariņš, George Sabin Cutaş, Olle Schmidt, Ruža Tomašić, Jean-Luc Mélenchon, Seán Kelly, Saïd El Khadraoui és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gáll-Pelcz Ildikó, Anneli Jäätteenmäki és Nikola Vuljanić.

Felszólal: Dacian Cioloş.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

– Derk Jan Eppink és Ivo Strejček, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az uniós adókijátszással és adókikerüléssel szembeni mérhető és kötelező érvényű kötelezettségvállalásra irányuló felhívásról (2013/2963(RSP)) (B7-0550/2013);

– Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az uniós adókijátszással és adókikerüléssel szembeni mérhető és kötelező érvényű kötelezettségvállalásra irányuló felhívásról (2013/2963(RSP)) (B7-0551/2013);

– Elisa Ferreira, Anni Podimata és Mojca Kleva Kekuš, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az adókijátszással és adókikerüléssel szembeni mérhető és kötelező érvényű kötelezettségvállalásra irányuló felhívásról az Unióban (2013/2963(RSP)) (B7-0552/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.12.12-i jegyzőkönyv, 12.15. pont


9. Ökoinnováció – növekedés és munkahelyteremtés a környezetpolitikán keresztül (rövid ismertetés)

Jelentés az ökoinnovációról – növekedés és munkahelyteremtés a környezetpolitikán keresztül [2012/2294(INI)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

Karin Kadenbach rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrej Plenković, Oleg Valjalo, Phil Bennion és Nikos Chrysogelos.

Felszólal: Dacian Cioloş.

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.12.12-i jegyzőkönyv, 12.4. pont


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

10. Egyéb kérdések

Felszólal: Anni Podimata, aki kéri, hogy a B7-0550/2013, B7-0551/2013 és B7-0552/2013 számú, az unióbeli adókijátszás és adókikerülés elleni mérhető és kötelező érvényű kötelezettségvállalásra vonatkozó felhívásról szóló állásfoglalási indítványokról az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének megállapításáról szóló 2013. augusztus 28-i .../.../EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről szóló állásfoglalási indítvány (C(2013)05541 - 2013/2815(DEA)) (2013/2663(RSP)) (B7-0546/2013) után szavazzanak, valamint Marietta Giannakou, aki támogatja a javaslatot.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

°
° ° °

Felszólal: Jean-Pierre Audy a szavazás lebonyolításával kapcsolatban.


11. A Parlament tagjai

Vladimír Remek írásban közölte, hogy 2013. december 16-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot.

°
° ° °

Felszólal: Elmar Brok az ukrajnai helyzetről.


12. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


12.1. Az Európai Unió Bírósága: a bírák száma a Törvényszéken ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Bírósága alapokmányáról szóló jegyzőkönyvnek a Törvényszék bírái számának növelése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tervezetről [02074/2011 - C7-0126/2012- 2011/0901B(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Alexandra Thein (A7-0252/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0581)

Alexandra Thein (előadó) az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást halasszák el.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


12.2. Bizonyos irányelveknek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0577 - C7-0268/2013- 2013/0280(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: David Casa (A7-0405/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0582)


12.3. A 2010/18/EU tanácsi irányelvnek Mayotte jogállásának változása miatti módosítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2010/18/EU tanácsi irányelvnek a Mayotte jogállásának változása miatti módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló tervezetről [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A7-0414/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0583)


12.4. Ökoinnováció – növekedés és munkahelyteremtés a környezetpolitikán keresztül (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az ökoinnovációról – növekedés és munkahelyteremtés a környezetpolitikán keresztül [2012/2294(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2013)0584)


12.5. A közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosítása ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [13283/1/2013 - C7-0411/2013- 2011/0039(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P7_TA(2013)0585)


12.6. A közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából adott felhatalmazás és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosítása ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörrel való felruházás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [13284/1/2013 - C7-0408/2013- 2011/0153(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P7_TA(2013)0586)


12.7. Fizetési számlák ***I (szavazás)

Jelentés a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0587)

Jürgen Klute az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást halasszák el.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.

Felszólalások

Jürgen Klute (előadó) aki szóbeli módosító javaslatot nyújt be az 5. cikk (1) bekezdés első alpontjához és a 15. preambulumbekezdéshez, melyet elfogadnak.


12.8. Tengeri területrendezés és a integrált partiövezet-gazdálkodás ***I (szavazás)

Jelentés a tengeri területrendezés és az integrált partiövezet-gazdálkodás keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0588)

Brian Simpson (a TRAN bizottság elnöke, az előadó helyett) az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást halasszák el.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.

Felszólalások

Spyros Danellis szóbeli módosító javaslatot nyújt be a 36. módosításhoz, melyet elfogadnak.


12.9. A környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosítása ***I (szavazás)

Jelentés a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Matthias Groote (A7-0399/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0589)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0589)


12.10. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Alain Cadec (előadó) az eljárási szabályzat 177. cikkének (4) bekezdése alapján javasolja, hogy a szavazást halasszák el, Guido Milana (a PECH bizottság alelnöke) pedig támogatja a javaslatot.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.


12.11. Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezésre irányuló uniós fellépés a 2020–2033. évekre ***I (szavazás)

Jelentés az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2012)0407 - C7-0198/2012- 2012/0199(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Marco Scurria (A7-0226/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0590)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0590)


12.12. A halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek Mayotte jogállásának változása miatti módosítása ***I (szavazás)

Jelentés a halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A7-0425/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0591)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0591)

Felszólalások

João Ferreira (előadó) a szavazás előtt.


12.13. Az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és IV. mellékletének megállapításáról szóló 2013. augusztus 30-i .../.../EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0547/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (INTA bizottság)

Elfogadva. (P7_TA(2013)0592)


12.14. Az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének megállapításáról szóló 2013. augusztus 30-i .../.../EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0546/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (Verts/ALE, GUE/NGL)

Elutasítva.


12.15. Felhívás az unióbeli adókijátszás és adókikerülés elleni mérhető és kötelező érvényű kötelezettségvállalásra (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0550/2013, B7-0551/2013 és B7-0552/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0550/2013

Elutasítva.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0551/2013

Elutasítva.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0552/2013

Elfogadva. (P7_TA(2013)0593)


12.16. A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása terén elért eredmények (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0555/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0594)


12.17. A vilniusi csúcstalálkozó eredményei és a keleti partnerség jövője, különös tekintettel Ukrajnára (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013 és B7-0569/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0557/2013

(amely a B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013 és B7-0569/2013 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Jerzy Buzek, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Schöpflin György, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski és Mário David, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Boris Zala és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Graham Watson, Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff és Stanimir Ilchev, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand és Mark Demesmaeker, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski és Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Zbigniew Ziobro és Tadeusz Cymański, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2013)0595)

(A B7-0564/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Elmar Brok, aki szóbeli módosítási javaslatot nyújt be az 5. számú módosításhoz, melyet elfogadnak.

Rebecca Harms, a szavazás után.


12.18. 2013. évi eredményjelentés Albániáról (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0556/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0596)


12.19. Az Európai Tanács 2013. december 19–20-i ülésének előkészítése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013 és B7-0584/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0560/2013

Elfogadva. (P7_TA(2013)0597)

(A B7-0565/2013, B7-0566/2013 és B7-0584/2013 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Jacek Protasiewicz, aki szóbeli módosítási javaslatot nyújt be a (22a) bekezdés beillesztésére, melyet elfogadnak.


12.20. Az Európai Unió többszintű irányításának alkotmányos problémái (szavazás)

Jelentés az Európai Unió többszintű irányításának alkotmányos problémáiról [2012/2078(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Roberto Gualtieri és Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0598)


12.21. Az Európai Parlament kapcsolatai a nemzeti kormányokat képviselő intézményekkel (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a nemzeti kormányokat képviselő intézmények közötti kapcsolatokról [2012/2034(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0599)


12.22. Környezetbarát infrastruktúrára vonatkozó politika (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0549/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0600)


12.23. Az Európai Központi Bank 2012. évi éves jelentése (szavazás)

Jelentés az Európai Központi Bank 2012. évi éves jelentéséről [2013/2076(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gianni Pittella (A7-0382/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0601)


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


14. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Karin Kadenbach-jelentés – A7-0333/2013
Mitro Repo, Peter Jahr és Daniel Hannan

Ajánlás második olvasatra Godelieve Quisthoudt-Rowohl A7-0421/2013
Daniel Hannan

Ajánlás második olvasatra Jörg Leichtfried A7-0419/2013
Daniel Hannan

Jürgen Klute-jelentés – A7-0398/2013
Peter Jahr és Adam Bielan

Gesine Meissner-jelentés – A7-0379/2013
Guido Milana és Seán Kelly

A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása terén elért eredmények(2013/2924(RSP)) – B7-0555/2013
Anna Záborská

A vilniusi csúcstalálkozó eredményei és a keleti partnerség jövője, különös tekintettel Ukrajnára(2013/2983(RSP)) – RC-B7-0557/2013
Adam Bielan, Seán Kelly, Paul Murphy, Vytautas Landsbergis és Tatjana Ždanoka

2013. évi eredményjelentés Albániáról(2013/2879(RSP)) – B7-0556/2013
Adam Bielan

Az Európai Tanács 2013. december 19–20-i ülésének előkészítése(2013/2879(RSP)) – B7-0560/2013 - B7-0565/2013 - B7-0566/2013 - B7-0584/2013
Davor Ivo Stier és Adam Bielan

Roberto Gualtieri- és Rafał Trzaskowski-jelentés – A7-0372/2013
Anna Záborská

Alain Lamassoure-jelentés – A7-0336/2013
Zdravka Bušić és Anna Záborská

Környezetbarát infrastruktúrára vonatkozó politika(2013/2663(RSP)) - B7-0549/2013
Phil Bennion

Gianni Pittella-jelentés – A7-0382/2013
Seán Kelly

Felhívás az unióbeli adókijátszás és adókikerülés elleni mérhető és kötelező érvényű kötelezettségvállalásra(2013/2963(RSP)) - B7-0550/2013 - B7-0551/2013 - B7-0552/2013
Seán Kelly


(A 13.35-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

15. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


16. A Parlament tagjai

Dan Jørgensent 2013. december 12-i hatállyal kinevezték Dánia élelmiszerügyi, mezőgazdasági és halászati miniszterévé.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot.


17. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2013.12.10-i jegyzőkönyv, 3. pont.)


17.1. A Közép-afrikai Köztársaság helyzete

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 és B7-0575/2013 (2013/2980(RSP))

Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, aki válaszol az előtte felszólaló kékkártyás kérdésére is, és Anneli Jäätteenmäki előterjesztik az állásfoglalási indítványokat.

Felszólal: Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Harlem Désir, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Corina Creţu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jolanta Emilia Hibner és Catherine Stihler.

Felszólal: Dacian Cioloş (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.12.12-i jegyzőkönyv, 18.1. pont


17.2. Szerveltávolítás Kínában

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 és B7-0583/2013 (2013/2981(RSP))

Raül Romeva i Rueda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nirj Deva, Tunne Kelam, Marie-Christine Vergiat, Kristiina Ojuland, és Charles Tannock, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Catherine Stihler, előterjesztik az állásfoglalási indítványokat.

Felszólal: Monica Luisa Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Véronique De Keyser, Franz Obermayr, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marie-Christine Vergiat, Sari Essayah, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marc Tarabella, Eija-Riitta Korhola, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Ana Gomes és Véronique De Keyser, Seán Kelly, Nirj Deva, aki az eljárási szabályzatra hivatkozik (az elnök megvonja tőle a szót, mert felszólalása nem minősül az eljárási szabályzatra való hivatkozásnak), és Crescenzio Rivellini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Marc Tarabella és Michael Gahler.

Felszólal: Dacian Cioloş (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.12.12-i jegyzőkönyv, 18.2. pont


17.3. Srí Lanka helyzete

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013 és B7-0580/2013 (2013/2982(RSP))

Carl Schlyter, Ana Gomes, Geoffrey Van Orden, Paul Murphy, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nirj Deva, Phil Bennion, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jo Leinen, és Krzysztof Lisek előterjesztik az állásfoglalási indítványokat.

Felszólal: Bernd Posselt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nirj Deva, Franz Obermayr, független, és Nirj Deva, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Murphy.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Skinner és Mitro Repo.

Felszólal: Dacian Cioloş (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.12.12-i jegyzőkönyv, 18.3. pont


18. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


18.1. A Közép-afrikai Köztársaság helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 és B7-0575/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0561/2013

(amely a B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013 és B7-0575/2013 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella és Antigoni Papadopoulou, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula és Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2013)0602)

(A B7-0573/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


18.2. Szerveltávolítás Kínában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 és B7-0583/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0562/2013

(amely a B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0582/2013 és B7-0583/2013 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Sógor Csaba, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Tőkés László és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Mark Demesmaeker, Raül Romeva i Rueda és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Adam Bielan és Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Claudio Morganti és Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2013)0603)

(A B7-0581/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


18.3. Srí Lanka helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013 és B7-0580/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0563/2013

(amely a B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0579/2013 és B7-0580/2013 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Anne Delvaux, Seán Kelly, Salvador Sedó i Alabart és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou és Mojca Kleva Kekuš, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez és Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2013)0604)

(A B7-0578/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


19. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


20. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Bizottságok felkérésének módosítása

EMPL bizottság

– Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő igazítása (COM(2013)0751 – C7-0386/2013 – 2013/0365(COD))
utalva, illetékes: JURI
vélemény: ENVI, EMPL, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

LIBE bizottság

– A fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése (COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))
utalva, illetékes: IMCO
vélemény: ITRE, LIBE, TRAN

Címváltozás

AGRI bizottság

– A 2013/2098(INI) saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Regionális márka: a vidéki gazdaságokban megvalósítandó helyes gyakorlat kialakítása felé”

(Az Elnökök Értekezletének 2013.12.5-i határozatát követően.)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló, 1999. március 29-i 718/1999/EK tanácsi rendelet módosítása (COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))
utalva, illetékes: TRAN (az eljárási szabályzat 50. cikke)

vélemény: BUDG, EMPL (az eljárási szabályzat 50. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2013.12.5-i határozatát követően.)

– A tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályok (COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))
utalva, illetékes: ECON (az eljárási szabályzat 50. cikke)

vélemény: ITRE, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2013.11.20-i határozatát követően.)

Javaslat az eljárási szabályzat módosítására (az eljárási szabályzat 212. cikkének (1) bekezdése)

AFCO bizottság

– Az eljárási szabályzat parlamenti kérdésekre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása (2013/2083(REG))

– Az eljárási szabályzat a képviselők üléseken való részvételéről szóló 136. cikkének módosítása (2013/2033(REG))


21. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


22. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2014. január 132014. január 16.


23. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat