Indiċi 
Minuti
PDF 267kWORD 197k
Il-Ħamis, 12 ta' Diċembru 2013 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.L-eżitu tas-Samit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 5.Tressiq ta' dokumenti
 6.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 7.Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2012 (dibattitu)
 8.Appell għal impenn vinkolanti u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE (dibattitu)
 9.Ekoinnovazzjoni - Impjiegi u Tkabbir permezz tal-politika ambjentali (preżentazzjoni qasira)
 10.Varji
 11.Kompożizzjoni tal-Parlament
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: in-numru ta' mħallfin fil-Qorti Ġenerali ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.2.Emenda ta' ċerti Direttivi fir-rigward tar-reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi u b'mod partikolari l-Majott * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.3.Emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.4.Ekoinnovazzjoni - Impjiegi u Tkabbir permezz tal-politika ambjentali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.5.Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-proċeduri għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri ***II (votazzjoni)
  
12.6.Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati u ta' implimentazzjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri ***II (votazzjoni)
  
12.7.Kontijiet tal-pagamenti ***I (votazzjoni)
  
12.8.L-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta ***I (votazzjoni)
  
12.9.Emenda ta' ċerti Direttivi fl-oqsma tal-ambjent, l-agrikoltura, il-politika soċjali u s-saħħa pubblika minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott ***I (votazzjoni)
  
12.10.Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd ***I (votazzjoni)
  
12.11.Azzjoni tal-Unjoni għall-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 ***I (votazzjoni)
  
12.12.Emenda ta' ċerti regolamenti fil-qasam tas-sajd u s-saħħa tal-annimali minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott ***I (votazzjoni)
  
12.13.Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... tat-30.8.2013 li jistabbilixxi l-Annessi I, II, IV tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (votazzjoni)
  
12.14.Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... tat-30.8.2013 li jistabbilixxi l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (votazzjoni)
  
12.15.Appell għal impenn vinkolanti u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE (votazzjoni)
  
12.16.Progress li sar fl-implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Rom (votazzjoni)
  
12.17.L-eżitu tas-Samit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (votazzjoni)
  
12.18.Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija (votazzjoni)
  
12.19.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (19-20 ta' Diċembru 2013) (votazzjoni)
  
12.20.Problemi kostituzzjonali ta' governanza b'diversi livelli fl-UE (votazzjoni)
  
12.21.Ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw il-gvernijiet nazzjonali (votazzjoni)
  
12.22.Politika dwar l-infrastruttura ekoloġika (votazzjoni)
  
12.23.Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2012 (votazzjoni)
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 16.Kompożizzjoni tal-Parlament
 17.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
17.1.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana
  
17.2.It-tneħħija tal-organi fiċ-Ċina
  
17.3.Is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka
 18.Ħin tal-votazzjonijiet
  
18.1.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (votazzjoni)
  
18.2.It-tneħħija tal-organi fiċ-Ċina (votazzjoni)
  
18.3.Is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka (votazzjoni)
 19.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 20.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 21.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 22.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 23.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: László SURJÁN
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.15.


2. L-eżitu tas-Samit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-eżitu tas-Samit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (2013/2983(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 10 ta' Diċembru 2013 (punt 14 tal- Minuti ta' 10.12.2013).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė f'isem il-Grupp PPE, dwar l-eżitu tas-Summit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (2013/2983(RSP)) (B7-0557/2013);

- Graham Watson, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez u Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-eżitu tas-Summit ta’ Vilnius u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b’mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (2013/2983(RSP)) (B7-0558/2013);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda u Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-eżitu tas-summit ta’ Vilnius u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b’mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (2013/2983(RSP)) (B7-0559/2013);

- Helmut Scholz, Nikola Vuljanić u Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-summit ta’ Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b’mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (2013/2983(RSP)) (B7-0564/2013);

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Knut Fleckenstein, Boris Zala u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, dwar l-eżitu tas-summit ta’ Vilnius u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b’mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (2013/2983(RSP)) (B7-0567/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan u Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR, dwar l-eżitu tas-summit ta’ Vilnius u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b’mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (2013/2983(RSP)) (B7-0568/2013);

- Tadeusz Cymański f'isem il-Grupp EFD, dwar l-eżitu tas-summit ta’ Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b’mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (2013/2983(RSP)) (B7-0569/2013).

Votazzjoni: punt 12.17 tal- Minuti ta' 12.12.2013.


3. Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija (2013/2879(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 10 ta' Diċembru 2013 (punt 18 tal- Minuti ta' 10.12.2013).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Nikola Vuljanić, f'isem il- Kumitat għall-Affarijiet Barranin, dwar ir-Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija (2013/2879(RSP)) (B7-0556/2013).

Votazzjoni: punt 12.18 tal- Minuti ta' 12.12.2013.


4. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Settembru 2013 hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


5. Tressiq ta' dokumenti

Dawn id-dokumenti tressqu mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jaġġusta, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2011, ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi li japplikaw għalihom (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

irreferut   responsabbli: JURI
   opinjoni: BUDG, CONT

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jaġġusta, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2012, ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi li japplikaw għalihom (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 - 2013/0439(COD))
irreferut   responsabbli: JURI
   
opinjoni: BUDG, CONT


6. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna informa lill-Awtorità Baġitarja dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 3/2013.

Skont l-Artikoli 25(1) u 27, tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jressaq l-ebda oġġezzjoni għall-abbozz ippreżentat mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 3/2013.

°
° ° °

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kontrollur Ewropew għall-protezzjoni tad-data informa lill-Awtorità Baġitarja dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 3/2013.

Skont l-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jressaq l-ebda oġġezzjoni għall-abbozz ippreżentat mill-Kontrollur Ewropew għall-protezzjoni tad-data dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet 2/2013 u 3/2013.

°
° ° °

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Qorti tal-Ġustizzja infurmat lill-Awtorità baġitarja dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet 7/2013 u 8/2013.

Skont l-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jressaq l-ebda oġġezzjoni għall-abbozz ippreżentat mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet 7/2013 u 8/2013.

°
° ° °

Skont l-Artikoli 25 u 27 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew informa lill-Awtorità Baġitarja dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 5/2013 u DEC 1/2013.

Skont l-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jressaq l-ebda oġġezzjoni għall-abbozz ippreżentat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet INF 5/2013.

Skont l-Artikoli 25(3) u 27 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jressaq l-ebda oġġezzjoni għall-abbozz ippreżentat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 1/2013.

°
° ° °

Skont l-Artikoli 25 u 27 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat tar-Reġjuni informa lill-Awtorità Baġitarja dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet INF 9/2013, INF 10/2013 u DEC 1/2013.

Skont l-Artikoli 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jressaq l-ebda oġġezzjoni għall-abbozz ippreżentat mill-Kumitat tar-Reġjuni dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet INF 9/2013 u INF 10/2013.

Skont l-Artikoli 25(3) u 27 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jressaq l-ebda oġġezzjoni għall-abbozz ippreżentat mill-Kumitat tar-Reġjuni dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 1/2013.

°
° ° °

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits awtorizza l-proposti għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni:

DEC 28/2013 (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD)),
DEC 31/2013 (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD)),
DEC 32/2013 (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD)),
DEC 33/2013 (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD)),
DEC 34/2013 (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD)),
DEC 36/2013 (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD)),
DEC 38/2013 (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD)),
DEC 40/2013 (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD)),
DEC 41/2013 (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD)),
DEC 42/2013 (N7-0101/2013 - C7-0422/2013 - 2013/2281(GBD)),
DEC 43/2013 (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD)),
DEC 44/2013 (N7-0104/2013 - C7-0432/2013 - 2013/2282(GBD)),
DEC 46/2013 (N7-0105/2013 - C7-0433/2013 - 2013/2283(GBD)).

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill informa lill-Awtorità Baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 28/2013, DEC 31/2013, DEC 32/2013, DEC 36/2013 DEC 38/2013, DEC 40/2013 u DEC 41/2013.

°
° ° °

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill informa lill-Awtorità Baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 5/2013 tal-Ombudsman Ewropew.

Skont ir-Regolament Finanzjarju u r-regoli ta' applikazzjoni, l-Aġenzija għall-provvista tal-Euratom (ESA) infurmat lill-Awtorità Baġitarja bl-intenzjoni tagħha li twettaq it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet fil-qafas tal-baġit tagħha stess.


7. Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2012 (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2012 [2013/2076(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gianni Pittella (A7-0382/2013)

Gianni Pittella ppreżenta r-rapport.

Interventi ta': Mario Draghi (President tal-Bank Ċentrali Ewropew) u Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ildikó Gáll-Pelcz f'isem il-Grupp PPE, Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ivo Strejček f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Corien Wortmann-Kool, Leonardo Domenici, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Bastiaan Belder, Auke Zijlstra, Burkhard Balz, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Andreas Mölzer, Theodor Dumitru Stolojan, Mario Borghezio, Werner Langen, Ivana Maletić, Gay Mitchell u Pablo Zalba Bidegain.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Roberta Angelilli, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Sergio Paolo Francesco Silvestris, George Sabin Cutaş, Erik Bánki u Antigoni Papadopoulou.

Intervent ta': Olli Rehn.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Interventi ta': Mario Draghi u Gianni Pittella.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.23 tal- Minuti ta' 12.12.2013.


8. Appell għal impenn vinkolanti u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Appell għal impenn vinkolanti u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE (2013/2963(RSP))

Dacian Cioloş (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Theodor Dumitru Stolojan f'isem il-Grupp PPE, Anni Podimata f'isem il-Grupp S&D, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ivo Strejček f'isem il-Grupp ECR, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Ivana Maletić, Mojca Kleva Kekuš, Theodoros Skylakakis, Jan Zahradil, Willy Meyer, Sampo Terho, Krišjānis Kariņš, George Sabin Cutaş, Olle Schmidt, Ruža Tomašić, Jean-Luc Mélenchon, Seán Kelly, Saïd El Khadraoui u Sergio Gaetano Cofferati.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ildikó Gáll-Pelcz, Anneli Jäätteenmäki u Nikola Vuljanić.

Intervent ta': Dacian Cioloş.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Derk Jan Eppink u Ivo Strejček f'isem il-Grupp ECR, dwar l-appell għal impenn vinkolanti u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE (2013/2963(RSP)) (B7-0550/2013);

- Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-appell għal impenn vinkolanti u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE (2013/2963(RSP)) (B7-0551/2013);

- Elisa Ferreira, Anni Podimata u Mojca Kleva Kekuš f'isem il-Grupp S&D, Jean-Paul Gauzès f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-appell għal impenn vinkolanti u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE (2013/2963(RSP)) (B7-0552/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.15 tal- Minuti ta' 12.12.2013.


9. Ekoinnovazzjoni - Impjiegi u Tkabbir permezz tal-politika ambjentali (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-Ekoinnovazzjoni - Impjiegi u Tkabbir permezz tal-politika ambjentali [2012/2294(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

Karin Kadenbach għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrej Plenković, Oleg Valjalo, Phil Bennion u Nikos Chrysogelos.

Intervent ta': Dacian Cioloş.

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 12.4 tal- Minuti ta' 12.12.2013.


PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

10. Varji

Interventi ta': Anni Podimata, li pproponiet li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0550/2013, B7-0551/2013 u B7-0552/2013 dwar l-Appell għal impenn vinkolanti u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE jitressqu għall-votazzjoni wara l-votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-Regolament ta’ Delega (EU) Nru .../... tal-Kummissjoni tat-28 ta' Awwissu 2013 li jistabbilixxi l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (C(2013)05541 - 2013/2815(DEA)) (2013/2663(RSP)) (B7-0546/2013), u Marietta Giannakou, li appoġġat din il-proposta.

Il-Parlament qabel mal-proposta.

°
° ° °

Intervent ta': Jean-Pierre Audy dwar l-iżvolġiment tal-votazzjonijiet.


11. Kompożizzjoni tal-Parlament

Vladimír Remek avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 16 ta' Diċembru 2013.

Bi qbil mal-Artikolu 4(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti b'seħħ minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.

°
° ° °

Intervent ta': Elmar Brok dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


12.1. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: in-numru ta' mħallfin fil-Qorti Ġenerali ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea billi jżid in-numru ta' Mħallfin fil-Qorti Ġenerali [02074/2011 - C7-0126/2012- 2011/0901B(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Alexandra Thein (A7-0252/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0581)

Alexandra Thein (rapporteur) ipproponiet li l-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva tiġi posposta bi qbil mal-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva din il-proposta. Il-kwistjoni għalhekk se terġa' tiġi riferuta lill-kumitat kompetenti biex terġa' tiġi eżaminata.


12.2. Emenda ta' ċerti Direttivi fir-rigward tar-reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi u b'mod partikolari l-Majott * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/112/KE u 2008/118/KE fir-rigward tar-reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi u b'mod partikolari l-Majott [COM(2013)0577 - C7-0268/2013- 2013/0280(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: David Casa (A7-0405/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0582)


12.3. Emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE minħabba l-bidla fl-istatus tal-Majott [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0414/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0583)


12.4. Ekoinnovazzjoni - Impjiegi u Tkabbir permezz tal-politika ambjentali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-Ekoinnovazzjoni - Impjiegi u Tkabbir permezz tal-politika ambjentali [2012/2294(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0584)


12.5. Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-proċeduri għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-proċeduri għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri [13283/1/2013 - C7-0411/2013- 2011/0039(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P7_TA(2013)0585)


12.6. Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati u ta' implimentazzjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati u implimentattivi għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri [13284/1/2013 - C7-0408/2013- 2011/0153(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P7_TA(2013)0586)


12.7. Kontijiet tal-pagamenti ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b'karatteristiċi bażiċi [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0587)

Jürgen Klute ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.

Interventi

Jürgen Klute (rapporteur) ippropona emenda orali għall-Artikolu 5(1)1 u għall-Premessa 15, li ġiet aċċettata.


12.8. L-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-ippjanar spazjali marittimu u għall-ġestjoni integrata tal-kosta [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0588)

Brian Simpson (président de la commission TRAN, suppléant la rapporteure) ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.

Interventi

Spyros Danellis ippropona emenda orali għall-Emenda 36, li ġiet aċċettata.


12.9. Emenda ta' ċerti Direttivi fl-oqsma tal-ambjent, l-agrikoltura, il-politika soċjali u s-saħħa pubblika minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda ċerti Direttivi fl-oqsma tal-ambjent, l-agrikoltura, il-politika soċjali u s-saħħa pubblika minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Matthias Groote (A7-0399/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0589)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0589)


12.10. Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 u r-Regolament tal-Kunsill Nru XXX/2011 dwar il-politika marittima integrata [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Alain Cadec (rapporteur) ippropona li l-votazzjoni tiġi posposta bi qbil mal-Artikolu 117(4) tar-Regoli ta' Proċedura, u Guido Milana (Viċi President tal-Kumitat PECH) appoġġa din il-proposta.

Il-Parlament qabel ma' din il-proposta.


12.11. Azzjoni tal-Unjoni għall-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni għall-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 [COM(2012)0407 - C7-0198/2012- 2012/0199(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Marco Scurria (A7-0226/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0590)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0590)


12.12. Emenda ta' ċerti regolamenti fil-qasam tas-sajd u s-saħħa tal-annimali minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ċerti Regolamenti fil-qasam tas-sajd u s-saħħa tal-annimali minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A7-0425/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0591)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0591)

Interventi

João Ferreira (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


12.13. Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... tat-30.8.2013 li jistabbilixxi l-Annessi I, II, IV tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0547/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (Kumitat INTA)

Adozzjoni (P7_TA(2013)0592)


12.14. Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... tat-30.8.2013 li jistabbilixxi l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0546/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (Verts/ALE, GUE/NGL)

Rifjut


12.15. Appell għal impenn vinkolanti u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0550/2013, B7-0551/2013 u B7-0552/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0550/2013

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0551/2013

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0552/2013

Adozzjoni (P7_TA(2013)0593)


12.16. Progress li sar fl-implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Rom (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0555/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0594)


12.17. L-eżitu tas-Samit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013 u B7-0569/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0557/2013

(flok B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013 u B7-0569/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Jerzy Buzek, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski u Mário David f'isem il-Grupp PPE;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Boris Zala u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D;

Graham Watson, Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff u Stanimir Ilchev f'isem il-Grupp ALDE;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand u Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski u Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR;

Zbigniew Ziobro u Tadeusz Cymański f'isem il-Grupp EFD.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0595)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0564/2013 waqgħet.)

Interventi

Elmar Brok ippropona emenda orali għall-Emenda 5, li ġiet aċċettata.

Rebecca Harms, wara l-votazzjoni.


12.18. Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0556/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0596)


12.19. Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (19-20 ta' Diċembru 2013) (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013 u B7-0584/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0560/2013

Adozzjoni (P7_TA(2013)0597)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0565/2013, B7-0566/2013 u B7-0584/2013 waqgħu.)

Interventi

Jacek Protasiewicz ippropona emeda orali biex jiddaħħal il-paragrafu 22a, li ġiet aċċettata.


12.20. Problemi kostituzzjonali ta' governanza b'diversi livelli fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar problemi kostituzzjonali ta' governanza b'diversi livelli fl-Unjoni Ewropea [2012/2078(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteurs: Roberto Gualtieri u Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0598)


12.21. Ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw il-gvernijiet nazzjonali (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw lill-gvernijiet nazzjonali [2012/2034(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0599)


12.22. Politika dwar l-infrastruttura ekoloġika (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0549/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0600)


12.23. Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2012 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2012 [2013/2076(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gianni Pittella (A7-0382/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0601)


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


14. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Karin Kadenbach - A7-0333/2013
Mitro Repo, Peter Jahr u Daniel Hannan

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Godelieve Quisthoudt-Rowohl A7-0421/2013
Daniel Hannan

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Jörg Leichtfried A7-0419/2013
Daniel Hannan

Rapport Jürgen Klute - A7-0398/2013
Peter Jahr u Adam Bielan

Rapport Gesine Meissner - A7-0379/2013
Guido Milana u Seán Kelly

Progress li sar fl-implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Rom(2013/2924(RSP)) – B7-0555/2013
Anna Záborská

L-eżitu tas-Samit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina(2013/2983(RSP)) – RC-B7-0557/2013
Adam Bielan, Seán Kelly, Paul Murphy, Vytautas Landsbergis u Tatjana Ždanoka

Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija(2013/2879(RSP)) – B7-0556/2013
Adam Bielan

Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (19-20 ta' Diċembru 2013)(2013/2879(RSP)) – B7-0560/2013 - B7-0565/2013 - B7-0566/2013 - B7-0584/2013
Davor Ivo Stier u Adam Bielan

Rapport Roberto Gualtieri u Rafał Trzaskowski - A7-0372/2013
Anna Záborská

Rapport Alain Lamassoure - A7-0336/2013
Zdravka Bušić u Anna Záborská

Politika dwar l-infrastruttura ekoloġika(2013/2663(RSP)) - B7-0549/2013
Phil Bennion

Rapport Gianni Pittella - A7-0382/2013
Seán Kelly

Appell għal impenn vinkolanti u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE(2013/2963(RSP)) - B7-0550/2013 - B7-0551/2013 - B7-0552/2013
Seán Kelly


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.35 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

15. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


16. Kompożizzjoni tal-Parlament

Dan Jørgensen inħatar Ministru għall-Ikel, l-Agrikoltura u s-Sajd tad-Danimarka b'seħħ mit-12 ta' Diċembru 2013.

Bi qbil mal-Artikolu 4(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti b'seħħ minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.


17. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal- Minuti ta' 10.12.2013.)


17.1. Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 u B7-0575/2013 (2013/2980(RSP))

Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" tal-kelliem preċedenti, u Anneli Jäätteenmäki ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, Harlem Désir f'isem il-Grupp S&D, Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, u Corina Creţu.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jolanta Emilia Hibner u Catherine Stihler.

Intervent ta': Dacian Cioloş (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 18.1 tal- Minuti ta' 12.12.2013


17.2. It-tneħħija tal-organi fiċ-Ċina

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 u B7-0583/2013 (2013/2981(RSP))

Raül Romeva i Rueda, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Nirj Deva, Tunne Kelam, Marie-Christine Vergiat, Kristiina Ojuland, u Charles Tannock, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Catherine Stihler, ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Monica Luisa Macovei f'isem il-Grupp PPE, Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Véronique De Keyser, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marie-Christine Vergiat, Sari Essayah, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marc Tarabella, Eija-Riitta Korhola, li wieġbet ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Ana Gomes u Véronique De Keyser, Seán Kelly, Nirj Deva, biex jitqajjem punt ta' ordni (il-President waqqfu milli jitkellem, għax dan l-intervent ma kienx punt ta' ordni skont ir-Regoli ta' Proċedura), u Crescenzio Rivellini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Laima Liucija Andrikienė, Marc Tarabella u Michael Gahler.

Intervent ta': Dacian Cioloş (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 18.2 tal- Minuti ta' 12.12.2013


17.3. Is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013 u B7-0580/2013 (2013/2982(RSP))

Carl Schlyter, Ana Gomes, Geoffrey Van Orden, Paul Murphy, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Nirj Deva, Phil Bennion, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jo Leinen, u Krzysztof Lisek ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Nirj Deva, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, u Nirj Deva, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Murphy.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Peter Skinner u Mitro Repo.

Intervent ta': Dacian Cioloş (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 18.3 tal- Minuti ta' 12.12.2013


18. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


18.1. Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 u B7-0575/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0561/2013

(flok B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013 u B7-0575/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella u Antigoni Papadopoulou f'isem il-Grupp S&D;

Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert u Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0602)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0573/2013 waqgħet.)


18.2. It-tneħħija tal-organi fiċ-Ċina (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 u B7-0583/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0562/2013

(flok B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0582/2013 u B7-0583/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE,

Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE,

Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Mark Demesmaeker, Raül Romeva i Rueda u Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan u Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR;

Claudio Morganti u Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0603)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0581/2013 waqgħet.)


18.3. Is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013 u B7-0580/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0563/2013

(flok B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0579/2013 u B7-0580/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Anne Delvaux, Seán Kelly, Salvador Sedó i Alabart u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou u Mojca Kleva Kekuš f'isem il-Grupp S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez u Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler u Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0604)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0578/2013 waqgħet.)


19. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


20. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati

Kumitat EMPL

- Adattament ta' għadd ta' atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikolu 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
irreferut responsabbli: JURI
opinjoni: ENVI, EMPL, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

Kumitat LIBE

- Tnedija tal-użu tas-sistema eCall immuntata fil-vettura (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD))
irreferut responsabbli: IMCO
opinjoni: ITRE, LIBE, TRAN

Bidla fit-titolu

Kumitat AGRI

- Titolu ġdid tar-rapport fuq inizjattiva proprja 2013/2098 (INI): "Marka ta' kwalità reġjonali: lejn l-aħjar prassi fl-ekonomiji rurali"

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 5.12.2013)

Kumitati assoċjati (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Proposta għal regolament li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 718/1999 tad-29 ta' Marzu 1999 dwar il-politika ta' kapaċità tal-flotta tal-Komunità biex tippromwovi t-trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD))
irreferut responsabbli TRAN (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: BUDG, EMPL (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 5.12.2013)

- Regoli li jirregolaw l-azzjonijiet għad-danni skont il-liġi nazzjonali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-Istati Membri u tal-UE (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD))
irreferut responsabbli ECON (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: ITRE, IMCO, JURI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 20.11.2013)

Proposta għall-emenda tar-Regolament (Artikolu 212(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- Emenda tar-Regoli ta' Proċedura fir-rigward tal-mistoqsijiet parlamentari (2013/2083(REG))

- Emenda tal-Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura dwar l-attendenza tal-Membri għas-seduti (2013/2033(REG))


21. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


22. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 13 ta' Jannar 2014 sad-data 16 ta' Jannar 2014.


23. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza