Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 januari 2014 - Strasbourg

4. Förslag till kalender för Europaparlamentets sammanträdesperioder 2015

Talmanskonferensen hade vid sitt sammanträde den 12 december 2013 antagit följande förslag till kalender för parlamentets sammanträdesperioder 2015:

- den 12-15 januari

- den 28 januari

- den 9-12 februari

- den 25 februari

- den 9-12 mars

- den 25 mars

- den 15 april

- den 27-30 april

- den 18-21 maj

- den 27 maj

- den 8-11 juni

- den 24 juni

- den 6-9 juli

- den 7-10 september

- den 16 september

- den 5-8 oktober

- den 14 oktober

- den 26-29 oktober

- den 11 november

- den 23-26 november

- den 2 december

- den 14-17 december

Tidsfrist för ändringsförslag: tisdagen den 14 januari 2014 kl. 12.00.

Omröstning: onsdagen den 15 januari 2014 kl. 12.00.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy