Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0191(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0168/2013

Esitatud tekstid :

A7-0168/2013

Arutelud :

PV 13/01/2014 - 16
CRE 13/01/2014 - 16

Hääletused :

PV 14/01/2014 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0004

Protokoll
Esmaspäev, 13. jaanuar 2014 - Strasbourg

16. Uute väikeste tarbesõidukite CO2-heide ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 510/2011, et määrata kindlaks meetodid uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttaseme saavutamiseks [COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

Holger Krahmer tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Sõna võtsid Markus Pieper (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Silvia-Adriana Ţicău (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Salvatore Tatarella fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia-Adriana Ţicău, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Richard Seeber, Matthias Groote, Dubravka Šuica, Adam Gierek, Werner Langen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Carl Schlyter, Tonino Picula ja Theodor Dumitru Stolojan.

Sõna võtsid Connie Hedegaard ja Holger Krahmer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Carl Schlyter.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.1.2014protokoll punkt 5.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika