Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0191(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0168/2013

Teksty złożone :

A7-0168/2013

Debaty :

PV 13/01/2014 - 16
CRE 13/01/2014 - 16

Głosowanie :

PV 14/01/2014 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0004

Protokół
Poniedziałek, 13 stycznia 2014 r. - Strasburg

16. Emisje CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych przewidzianego na 2020 r. [COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

Holger Krahmer przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Connie Hedegaard (członkini Komisji).

Głos zabrali: Markus Pieper (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Silvia-Adriana Ţicău (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Salvatore Tatarella w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię-Adrianę Ţicău, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Dubravka Šuica, Adam Gierek, Werner Langen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Carla Schlytera, Tonino Picula i Theodor Dumitru Stolojan.

Głos zabrali: Connie Hedegaard i Holger Krahmer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Carla Schlytera.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z 14 stycznia 2014 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności