Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2079(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0430/2013

Внесени текстове :

A7-0430/2013

Разисквания :

PV 13/01/2014 - 17
CRE 13/01/2014 - 17

Гласувания :

PV 14/01/2014 - 5.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0009

Протокол
Понеделник, 13 януари 2014 г. - Страсбург

17. Технологии за улавяне и съхранение на въглерод (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад за изпълнението през 2013 г.: Разработване и прилагане на технологии за улавяне и съхранение на въглерод в Европа [2013/2079(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Chris Davies (A7-0430/2013)

Chris Davies представи доклада.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

Изказаха се: Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, Andrés Perelló Rodríguez, от името на групата S&D, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Christa Klaß, Matthias Groote, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Chris Davies, Romana Jordan и Judith A. Merkies.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander ALVARO
Заместник-председател

Изказаха се: Silvia-Adriana Ţicău, Маруся Любчева и María Muñiz De Urquiza.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andreas Mölzer и Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Изказаха се: Connie Hedegaard и Chris Davies.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 14.1.2014.

Правна информация - Политика за поверителност