Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2079(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0430/2013

Ingediende teksten :

A7-0430/2013

Debatten :

PV 13/01/2014 - 17
CRE 13/01/2014 - 17

Stemmingen :

PV 14/01/2014 - 5.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0009

Notulen
Maandag 13 januari 2014 - Straatsburg

17. Technologie voor koolstofafvang en -opslag (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het uitvoeringsverslag 2013: ontwikkeling en toepassing in Europa van technologie voor koolstofafvang en -opslag [2013/2079(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Chris Davies (A7-0430/2013)

Chris Davies leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, Andrés Perelló Rodríguez, namens de S&D-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Christa Klaß, Matthias Groote, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Chris Davies, Romana Jordan en Judith A. Merkies.

VOORZITTER: Alexander ALVARO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău, Marusya Lyubcheva en María Muñiz De Urquiza.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andreas Mölzer en Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard en Chris Davies.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.9 van de notulen van 14.1.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid