Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2079(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0430/2013

Predkladané texty :

A7-0430/2013

Rozpravy :

PV 13/01/2014 - 17
CRE 13/01/2014 - 17

Hlasovanie :

PV 14/01/2014 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0009

Zápisnica
Pondelok, 13. januára 2014 - Štrasburg

17. Technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o plnení v roku 2013: rozvoj a uplatňovanie technológií na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého v Európe [2013/2079(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Chris Davies (A7-0430/2013)

Chris Davies uviedol správu.

V rozprave vystúpila: Connie Hedegaard (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, Andrés Perelló Rodríguez v mene skupiny S&D, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Christa Klaß, Matthias Groote, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Chris Davies, Romana Jordan a Judith A. Merkies.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander ALVARO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Silvia-Adriana Ţicău, Marusya Lyubcheva a María Muñiz De Urquiza.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andreas Mölzer a Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Vystúpili: Connie Hedegaard a Chris Davies.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 14.1.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia