Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000123/2013 (B7-0529/2013)

Разисквания :

PV 13/01/2014 - 18
CRE 13/01/2014 - 18

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 13 януари 2014 г. - Страсбург

18. Борбата срещу престъпленията спрямо дивата природа (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0000123/2013), зададен от Matthias Groote, от името на комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, към Комисията: Борбата срещу престъпленията срещу дивата природа (2013/2747(RSP)) (B7-0529/2013);

Gerben-Jan Gerbrandy (в качеството на заместник на автора) разви въпроса.

Janez Potočnik (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Romana Jordan, от името на групата PPE, Pavel Poc, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Sandrine Bélier, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Giancarlo Scottà, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrea Zanoni, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, James Nicholson, Phil Bennion и Struan Stevenson.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Tonino Picula.

Изказа се Janez Potočnik.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Romana Jordan, от името на групата PPE, Pavel Poc, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Sandrine Bélier, от името на групата Verts/ALE, Anna Rosbach, от името на групата ECR, и Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, относно престъпленията срещу дивата природа (2013/2747(RSP)) (B7-0013/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.15 от протокола от 15.1.2014.

Правна информация - Политика за поверителност