Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2747(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000123/2013 (B7-0529/2013)

Rozpravy :

PV 13/01/2014 - 18
CRE 13/01/2014 - 18

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 13. januára 2014 - Štrasburg

18. Boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0000123/2013) , ktorú položil Matthias Groote, v mene výboru Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, pre Komisiu: Boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch (2013/2747(RSP)) (B7-0529/2013);

Gerben-Jan Gerbrandy (v zastúpení autora) rozvinul otázku.

Janez Potočnik (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Romana Jordan v mene skupiny PPE, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Sandrine Bélier v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Giancarlo Scottà v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrea Zanoni, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, James Nicholson, Phil Bennion a Struan Stevenson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Tonino Picula.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Romana Jordan v mene skupiny PPE, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Sandrine Bélier v mene skupiny Verts/ALE, Anna Rosbach v mene skupiny ECR a Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL, o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch 2013/2747(RSP) (B7-0013/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.15 zápisnice zo dňa 15.1.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia