Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 13 ianuarie 2014 - Strasbourg

19. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
Stenograma

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Iuliu Winkler, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Nikos Chrysogelos, Martina Anderson, Jacek Włosowicz, Martin Ehrenhauser, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Mark Demesmaeker, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Watson, Davor Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Angelika Werthmann, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, María Muñiz De Urquiza, Charalampos Angourakis, László Tőkés şi George Sabin Cutaş.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit:: Romana Jordan, Sandra Petrović Jakovina şi Alexander Mirsky.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate