Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2094(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0462/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0462/2013

Συζήτηση :

PV 13/01/2014 - 20
CRE 13/01/2014 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/01/2014 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0002

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

20. Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση με θέμα: «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής» [2013/2094(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Hermann Winkler (A7-0462/2013)

Ο Hermann Winkler προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrej Plenković, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun Bilbao Barandica, Νικος Χρυσόγελος, Ruža Tomašić, Petru Constantin Luhan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Ivana Maletić και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου