Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2112(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0458/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0458/2013

Συζήτηση :

PV 13/01/2014 - 23
CRE 13/01/2014 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/01/2014 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0012

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

23. Αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη [2013/2112(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jutta Steinruck (A7-0458/2013)

Η Jutta Steinruck προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Evelyn Regner, Karima Delli, Claudio Morganti, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Tonino Picula, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić, Sari Essayah, Vilija Blinkevičiūtė, Sandra Petrović Jakovina και Marino Baldini.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου