Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2015
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 12.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Αναφορές
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Εκπομπές CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ***I (συζήτηση)
 17.Τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (συζήτηση)
 18.Καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής (σύντομη παρουσίαση)
 21.Σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020 (σύντομη παρουσίαση)
 22.Επισιτιστική κρίση, απάτη στην αλυσίδα των τροφίμων και διενέργεια ελέγχων (σύντομη παρουσίαση)
 23.Αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας (σύντομη παρουσίαση)
 24.Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στα έσοδα των εταιρειών (σύντομη παρουσίαση)
 25.Κοινωνική προστασία για όλους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων (σύντομη παρουσίαση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (234 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (226 kb) Κατάσταση παρόντων (35 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (262 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου