Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 13 stycznia 2014 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Kalendarz posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego w 2015 r.
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład grup politycznych
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 10.Składanie dokumentów
 11.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 12.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Petycje
 15.Porządek obrad
 16.Emisje CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych ***I (debata)
 17.Technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (debata)
 18.Przestępczość przeciwko dzikiej przyrodzie (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 20.Inteligentna specjalizacja: tworzenie sieci doskonałości na rzecz należycie prowadzonej polityki spójności (krótka prezentacja)
 21.Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 (krótka prezentacja)
 22.Kryzys żywnościowy, oszustwa w łańcuchu dostaw żywności i nadzór nad nimi (krótka prezentacja)
 23.Skuteczne inspekcje pracy jako strategia na rzecz poprawy warunków pracy w Europie (krótka prezentacja)
 24.Udział finansowy pracowników w dochodach przedsiębiorstw (krótka prezentacja)
 25.Ochrona socjalna dla wszystkich, w tym dla osób samozatrudnionych (krótka prezentacja)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (196 kb) Lista obecności (55 kb) 
 
Protokół (219 kb) Lista obecności (35 kb) 
 
Protokół (257 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności