Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 13 ianuarie 2014 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Declaraţiile Preşedintelui
 4.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2015
 5.Componenţa Parlamentului
 6.Componenţa grupurilor politice
 7.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 8.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)
 10.Depunere de documente
 11.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 12.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Petiţii
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi ***I (dezbatere)
 17.Tehnologia de captare și stocare a carbonului (dezbatere)
 18.Combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice (dezbatere)
 19.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă (prezentare succintă)
 21.Planul de acțiune privind e-Sănătatea 2012-2020 (prezentare succintă)
 22.Criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul acestora (prezentare succintă)
 23.Inspecțiile eficace la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa (prezentare succintă)
 24.Participarea financiară a angajaților la veniturile societăților (prezentare succintă)
 25.Protecția socială pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (prezentare succintă)
 26.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 27.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (202 kb) Listă de prezență (55 kb) 
 
Proces-verbal (222 kb) Listă de prezență (35 kb) 
 
Proces-verbal (248 kb) Listă de prezență (63 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate