Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 13. januára 2014 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Harmonogram schôdzí Európskeho parlamentu – 2015
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie politických skupín
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 10.Predloženie dokumentov
 11.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 12.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Petície
 15.Program práce
 16.Emisie CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel ***I (rozprava)
 17.Technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (rozprava)
 18.Boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Inteligentná špecializácia: vytváranie sietí excelentnosti pre účinnú politiku súdržnosti (stručná prezentácia)
 21.Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 (stručná prezentácia)
 22.Potravinová kríza, podvody v potravinovom reťazci a jeho kontrola (stručná prezentácia)
 23.Účiné pracovné inšpekcie ako stratégia na zlepšenie pracovných podmienok (stručná prezentácia)
 24.Finančná účasť zamestnancov na ziskoch podnikov (stručná prezentácia)
 25.Sociálna ochrana pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb (stručná prezentácia)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (194 kb) Prezenčná listina (55 kb) 
 
Zápisnica (212 kb) Prezenčná listina (35 kb) 
 
Zápisnica (250 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia