Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2079(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0430/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0430/2013

Συζήτηση :

PV 13/01/2014 - 17
CRE 13/01/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/01/2014 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0009

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

5.9. Τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση εφαρμογής 2013: «Ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη» [2013/2079(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Chris Davies (A7-0430/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0009)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου