Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2113(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0453/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0453/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/01/2014 - 5.16
CRE 14/01/2014 - 5.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0016

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

5.16. Πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον [2013/2113(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Vittorio Prodi (A7-0453/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0016)

Παρεμβάσεις

Vittorio Prodi (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου