Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 januari 2014 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 14.15 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Roberta Angelilli heeft laten weten dat zij aanwezig was maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid