Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. januára 2014 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 14.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Roberta Angelilli informovala predsedníctvo, že bola prítomná, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia