Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2011/0438(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A7-0007/2013

Rasprave :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Glasovanja :

PV 15/01/2014 - 10.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0025

Zapisnik
Utorak, 14. siječnja 2014. - Strasbourg

9. Dodjela ugovora o koncesiji ***I - Javna nabava ***I - Javna nabava subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga ***I (rasprava)
Doslovno izvješće

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o dodjeli ugovora o koncesiji [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (zamjenica izvjestitelja) i Marc Tarabella (izvjestitelj) predstavili su svoja izvješća.

Govorio je Michel Barnier (povjerenik Komisije).

Govorili su: Bernd Lange (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Birgit Sippel (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Jürgen Creutzmann (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Paul Murphy (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Åsa Westlund (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Werner Langen (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), András Gyürk (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Zigmantas Balčytis (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Eva Lichtenberger (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Sabine Wils (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Ovidiu Ioan Silaghi (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Heide Rühle (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Raffaele Baldassarre (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Giuseppe Gargani (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Frank Engel u ime kluba PPE, Pier Antonio Panzeri u ime kluba S&D, Jürgen Creutzmann u ime kluba ALDE, Claude Turmes u ime kluba Verts/ALE, Malcolm Harbour u ime kluba ECR, Mikael Gustafsson u ime kluba GUE/NGL, Matteo Salvini, u ime kluba EFD, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, nezavisna zastupnica, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten i Bruno Gollnisch.

PREDSJEDA: Isabelle DURANT
potpredsjednica

Govorili su: Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler i Mitro Repo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines i Monika Flašíková Beňová.

Govorili su: Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Marc Tarabella.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.8, zapisnika od 15.1.2014., točka 10.9 zapisnika od 15.1.2014. i točka 10.10 zapisnika od 15.1.2014.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti