Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0438(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0007/2013

Viták :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Szavazatok :

PV 15/01/2014 - 10.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0025

Jegyzőkönyv
2014. január 14., Kedd - Strasbourg

9. Koncessziós szerződések odaítélése ***I - Közbeszerzés ***I - A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzései ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Jelentés a közbeszerzésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Jelentés a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (az előadó helyettese) és Marc Tarabella (előadó) előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bernd Lange (az INTA bizottság véleményének előadója), Birgit Sippel (az EMPL bizottság véleményének előadója), Jürgen Creutzmann (az EMPL bizottság véleményének előadója), Paul Murphy (az EMPL bizottság véleményének előadója), Åsa Westlund (az ENVI bizottság véleményének előadója), Werner Langen (az ITRE bizottság véleményének előadója), András Gyürk (az ITRE bizottság véleményének előadója), Zigmantas Balčytis (az ITRE bizottság véleményének előadója), Eva Lichtenberger (a TRAN bizottság véleményének előadója), Sabine Wils (a TRAN bizottság véleményének előadója), Ovidiu Ioan Silaghi (a REGI bizottság véleményének előadója), Heide Rühle (a REGI bizottság véleményének előadója), Raffaele Baldassarre (a JURI bizottság véleményének előadója), Giuseppe Gargani (a JURI bizottság véleményének előadója), Frank Engel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jürgen Creutzmann, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mikael Gustafsson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, független, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten és Bruno Gollnisch.

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

Felszólal: Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler és Mitro Repo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal: Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Marc Tarabella.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.8,. pont , 2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.9. pont és 2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.10. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat