Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0060(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0454/2013

Внесени текстове :

A7-0454/2013

Разисквания :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0027

Протокол
Вторник, 14 януари 2014 г. - Страсбург

10. Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

Daniel Caspary представи доклада.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Judith Sargentini (докладчик по становището на комисията DEVE), Tamás Deutsch (докладчик по становището на комисията EMPL), Frank Engel (докладчик по становището на комисията IMCO), Raffaele Baldassarre (докладчик по становището на комисията JURI), Paweł Zalewski, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Метин Казак, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Christofer Fjellner, Vital Moreira и Marietje Schaake.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Ria Oomen-Ruijten, Barbara Weiler, Nora Berra, David Martin и Laima Liucija Andrikienė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, George Sabin Cutaş и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Karel De Gucht и Daniel Caspary.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.11 от протокола от 15.1.2014.

Правна информация - Политика за поверителност