Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0060(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0454/2013

Teksty złożone :

A7-0454/2013

Debaty :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Głosowanie :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0027

Protokół
Wtorek, 14 stycznia 2014 r. - Strasburg

10. Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

Daniel Caspary przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Judith Sargentini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Tamás Deutsch (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Frank Engel (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Raffaele Baldassarre (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Paweł Zalewski w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Metin Kazak w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Christofer Fjellner, Vital Moreira i Marietje Schaake.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten, Barbara Weiler, Nora Berra, David Martin i Laima Liucija Andrikienė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, George Sabin Cutaş i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Karel De Gucht i Daniel Caspary.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.11 protokołu z dnia 15.1.2014

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności