Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

11. Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P7_TA(2010)0431(COR02) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.1.2014).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ούτε από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου