Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0260(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0440/2013

Внесени текстове :

A7-0440/2013

Разисквания :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Обяснение на вота
PV 16/04/2014 - 14.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Протокол
Вторник, 14 януари 2014 г. - Страсбург

12. Мед ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A7-0440/2013)

Julie Girling представи доклада.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Alojz Peterle, от името на групата PPE, Csaba Sándor Tabajdi, от името на групата S&D, Britta Reimers, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Renate Sommer, Kriton Arsenis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Renate Sommer, Chris Davies, James Nicholson, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alojz Peterle, Димитър Стоянов, Sophie Auconie, Spyros Danellis, Jolanta Emilia Hibner, Vasilica Viorica Dăncilă, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Димитър Стоянов и Kriton Arsenis, Christa Klaß, Tonino Picula, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt и Erik Bánki.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се: Astrid Lulling и Béla Glattfelder.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Gabriel Mato Adrover, Izaskun Bilbao Barandica, Alajos Mészáros, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr и Pilar Ayuso.

Изказаха се: Tonio Borg и Julie Girling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.12 от протокола от 15.1.2014

Правна информация - Политика за поверителност