Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0260(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0440/2013

Esitatud tekstid :

A7-0440/2013

Arutelud :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Hääletused :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Selgitused hääletuse kohta
PV 16/04/2014 - 14.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Protokoll
Teisipäev, 14. jaanuar 2014 - Strasbourg

12. Mesi ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A7-0440/2013)

Julie Girling tutvustas raportit.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Alojz Peterle fraktsiooni PPE nimel, Csaba Sándor Tabajdi fraktsiooni S&D nimel, Britta Reimers fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Renate Sommer, Kriton Arsenis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Renate Sommer, Chris Davies, James Nicholson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alojz Peterle, Dimitar Stoyanov, Sophie Auconie, Spyros Danellis, Jolanta Emilia Hibner, Vasilica Viorica Dăncilă, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Dimitar Stoyanov ja Kriton Arsenis, Christa Klaß, Tonino Picula, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt ja Erik Bánki.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Astrid Lulling ja Béla Glattfelder.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Gabriel Mato Adrover, Izaskun Bilbao Barandica, Alajos Mészáros, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr ja Pilar Ayuso.

Sõna võtsid Tonio Borg ja Julie Girling.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2014protokoll punkt 10.12.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika