Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0260(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0440/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0440/2013

Keskustelut :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Äänestykset :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Äänestysselitykset
PV 16/04/2014 - 14.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Pöytäkirja
Tiistai 14. tammikuuta 2014 - Strasbourg

12. Hunaja ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttamisesta [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A7-0440/2013)

Julie Girling esitteli mietinnön.

Tonio Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Alojz Peterle PPE-ryhmän puolesta, Csaba Sándor Tabajdi S&D-ryhmän puolesta, Britta Reimers ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Renate Sommer, Kriton Arsenis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Renate Sommer, Chris Davies, James Nicholson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alojz Peterle, Dimitar Stoyanov, Sophie Auconie, Spyros Danellis, Jolanta Emilia Hibner, Vasilica Viorica Dăncilă, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Dimitar Stoyanov ja Kriton Arsenis, Christa Klaß, Tonino Picula, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt ja Erik Bánki.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Astrid Lulling ja Béla Glattfelder.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Gabriel Mato Adrover, Izaskun Bilbao Barandica, Alajos Mészáros, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr ja Pilar Ayuso.

Puheenvuorot: Tonio Borg ja Julie Girling.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2014, kohta 10.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö