Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0260(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0440/2013

Ingediende teksten :

A7-0440/2013

Debatten :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Stemmingen :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Stemverklaringen
PV 16/04/2014 - 14.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Notulen
Dinsdag 14 januari 2014 - Straatsburg

12. Honing ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/110/EG inzake honing [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A7-0440/2013)

Julie Girling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alojz Peterle, namens de PPE-Fractie, Csaba Sándor Tabajdi, namens de S&D-Fractie, Britta Reimers, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid, Renate Sommer, Kriton Arsenis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Renate Sommer, Chris Davies, James Nicholson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alojz Peterle, Dimitar Stoyanov, Sophie Auconie, Spyros Danellis, Jolanta Emilia Hibner, Vasilica Viorica Dăncilă, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Dimitar Stoyanov en Kriton Arsenis, Christa Klaß, Tonino Picula, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt en Erik Bánki.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Astrid Lulling en Béla Glattfelder.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Gabriel Mato Adrover, Izaskun Bilbao Barandica, Alajos Mészáros, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr en Pilar Ayuso.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg en Julie Girling.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.12 van de notulen van 15.1.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid