Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0260(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0440/2013

Teksty złożone :

A7-0440/2013

Debaty :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Głosowanie :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/04/2014 - 14.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Protokół
Wtorek, 14 stycznia 2014 r. - Strasburg

12. Miód ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Julie Girling (A7-0440/2013)

Julie Girling przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Tonio Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Alojz Peterle w imieniu grupy PPE, Csaba Sándor Tabajdi w imieniu grupy S&D, Britta Reimers w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hansa-Petera Martina, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Renate Sommer, Kriton Arsenis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Renate Sommer, Chris Davies, James Nicholson, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alojza Peterle, Dimitar Stoyanov, Sophie Auconie, Spyros Danellis, Jolanta Emilia Hibner, Vasilica Viorica Dăncilă, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitara Stoyanova i Kritona Arsenisa, Christa Klaß, Tonino Picula, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt i Erik Bánki.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Astrid Lulling i Béla Glattfelder.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Gabriel Mato Adrover, Izaskun Bilbao Barandica, Alajos Mészáros, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr i Pilar Ayuso.

Głos zabrali: Tonio Borg i Julie Girling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.12 protokołu z dnia 15.1.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności