Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0260(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0440/2013

Predkladané texty :

A7-0440/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Hlasovanie :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/04/2014 - 14.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Zápisnica
Utorok, 14. januára 2014 - Štrasburg

12. Med ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/110/ES o mede [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A7-0440/2013)

Julie Girling uviedla správu.

V rozprave vystúpil Tonio Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Alojz Peterle v mene skupiny PPE, Csaba Sándor Tabajdi v mene skupiny S&D, Britta Reimers v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Hans-Peter Martin – nezaradený poslanec, Renate Sommer, Kriton Arsenis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Renate Sommer, Chris Davies, James Nicholson, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alojz Peterle, Dimitar Stoyanov, Sophie Auconie, Spyros Danellis, Jolanta Emilia Hibner, Vasilica Viorica Dăncilă, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Dimitar Stoyanov a Kriton Arsenis, Christa Klaß, Tonino Picula, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt a Erik Bánki.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Astrid Lulling a Béla Glattfelder.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Gabriel Mato Adrover, Izaskun Bilbao Barandica, Alajos Mészáros, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr a Pilar Ayuso.

Vystúpili: Tonio Borg a Julie Girling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.12 zápisnice zo dňa 15.1.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia