Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0454(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0385/2012

Внесени текстове :

A7-0385/2012

Разисквания :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0029

Протокол
Вторник, 14 януари 2014 г. - Страсбург

13. Програмата „Херкулес ІІІ“ и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програмата „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Monica Luisa Macovei представи доклада.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Richard Ashworth (докладчик по становището на комисията BUDG), Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Marta Andreasen, Zbigniew Ziobro, Inés Ayala Sender, Ruža Tomašić, Zigmantas Balčytis и Vojtěch Mynář.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Monica Luisa Macovei.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 15.1.2014

Правна информация - Политика за поверителност