Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0454(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0385/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0385/2012

Keskustelut :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Äänestykset :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0029

Pöytäkirja
Tiistai 14. tammikuuta 2014 - Strasbourg

13. Herkules III -ohjelma ja Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Herkules III -ohjelmasta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Monica Luisa Macovei esitteli mietinnön.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Richard Ashworth (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Nikola Vuljanić GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bogusław Liberadzki, Marta Andreasen, Zbigniew Ziobro, Inés Ayala Sender, Ruža Tomašić, Zigmantas Balčytis ja Vojtěch Mynář.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta ja Monica Luisa Macovei.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2014, kohta 10.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö