Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0454(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0385/2012

Ingediende teksten :

A7-0385/2012

Debatten :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Stemmingen :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0029

Notulen
Dinsdag 14 januari 2014 - Straatsburg

13. Programma Hercules III en de bescherming van de financiële belangen van de EU ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het programma Hercules III ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Monica Luisa Macovei leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Richard Ashworth (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Nikola Vuljanić, namens de GUE/NGL-Fractie, Bogusław Liberadzki, Marta Andreasen, Zbigniew Ziobro, Inés Ayala Sender, Ruža Tomašić, Zigmantas Balčytis en Vojtěch Mynář.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Monica Luisa Macovei.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 15.1.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid