Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0454(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0385/2012

Teksty złożone :

A7-0385/2012

Debaty :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Głosowanie :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0029

Protokół
Wtorek, 14 stycznia 2014 r. - Strasburg

13. Program Herkules III i ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego programu Herkules III na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Monica Luisa Macovei przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Richard Ashworth (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Nikola Vuljanić w imieniu grupy GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Marta Andreasen, Zbigniew Ziobro, Inés Ayala Sender, Ruža Tomašić, Zigmantas Balčytis i Vojtěch Mynář.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Monica Luisa Macovei.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 15.1.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności