Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0454(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0385/2012

Predkladané texty :

A7-0385/2012

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Hlasovanie :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0029

Zápisnica
Utorok, 14. januára 2014 - Štrasburg

13. Program Hercule III a ochrana finančných záujmov Európskej únie ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Monica Luisa Macovei uviedla správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Richard Ashworth (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Jan Mulder v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Marta Andreasen, Zbigniew Ziobro, Inés Ayala Sender, Ruža Tomašić, Zigmantas Balčytis a Vojtěch Mynář.

Vystúpili: Algirdas Šemeta a Monica Luisa Macovei.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.13 zápisnice zo dňa 15.1.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia