Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0457/2013

Predkladané texty :

A7-0457/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Vysvetlenie hlasovaní
PV 15/04/2014 - 17.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Zápisnica
Utorok, 14. januára 2014 - Štrasburg

14. Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia, podávanie informácií zo strany colných orgánov, výmenu dôverných informácií medzi členskými štátmi a vymedzenie štatistickej hodnoty [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Hans-Peter Martin uviedol správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Alfredo Pallone v mene skupiny PPE, Liem Hoang Ngoc v mene skupiny S&D a Olle Schmidt v mene skupiny ALDE.

Vystúpili: Algirdas Šemeta a Hans-Peter Martin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.14 zápisnice zo dňa 15.1.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia