Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0196(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0471/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0471/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0023

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

15. Tαχογράφοι και κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

Η Silvia-Adriana Ţicău παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jim Higgins, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patricia van der Kammen, μη εγγεγραμμένη, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Diane Dodds, Markus Ferber και Ismail Ertug.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zbigniew Zaleski και Janusz Władysław Zemke.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Silvia-Adriana Ţicău.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου