Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0196(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0471/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0471/2013

Keskustelut :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Äänestykset :

PV 15/01/2014 - 10.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0023

Pöytäkirja
Tiistai 14. tammikuuta 2014 - Strasbourg

15. Ajopiirturit ja tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

Silvia-Adriana Ţicău esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Puheenvuorot: Jim Higgins PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Patricia van der Kammen, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Diane Dodds, Markus Ferber ja Ismail Ertug.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zbigniew Zaleski ja Janusz Władysław Zemke.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Silvia-Adriana Ţicău.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2014, kohta 10.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö