Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0196(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0471/2013

Ingediende teksten :

A7-0471/2013

Debatten :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Stemmingen :

PV 15/01/2014 - 10.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0023

Notulen
Dinsdag 14 januari 2014 - Straatsburg

15. Tachografen en harmonisatie van sociale wetgeving in het wegvervoer ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

Silvia-Adriana Ţicău licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jim Higgins, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Patricia van der Kammen, niet-fractiegebonden lid, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Diane Dodds, Markus Ferber en Ismail Ertug.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zbigniew Zaleski en Janusz Władysław Zemke.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Silvia-Adriana Ţicău.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 15.1.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid