Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0471/2013

Predkladané texty :

A7-0471/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Hlasovanie :

PV 15/01/2014 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0023

Zápisnica
Utorok, 14. januára 2014 - Štrasburg

15. Tachografy a právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

Silvia-Adriana Ţicău uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jim Higgins v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Patricia van der Kammen – nezaradená poslankyňa, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Diane Dodds, Markus Ferber a Ismail Ertug.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zbigniew Zaleski a Janusz Władysław Zemke.

Vystúpili: Siim Kallas a Silvia-Adriana Ţicău.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 15.1.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia