Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0471/2013

Ingivna texter :

A7-0471/2013

Debatter :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Omröstningar :

PV 15/01/2014 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0023

Protokoll
Tisdagen den 14 januari 2014 - Strasbourg

15. Färdskrivare vid och sociallagstiftning beträffande vägtransporter ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

Silvia-Adriana Ţicău redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Jim Higgins för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Patricia van der Kammen, grupplös, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Diane Dodds, Markus Ferber och Ismail Ertug.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zbigniew Zaleski och Janusz Władysław Zemke.

Talare: Siim Kallas och Silvia-Adriana Ţicău.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 15.1.2014

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy