Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2006(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0464/2013

Indgivne tekster :

A7-0464/2013

Forhandlinger :

PV 14/01/2014 - 16
CRE 14/01/2014 - 16

Afstemninger :

PV 15/01/2014 - 10.16
CRE 15/01/2014 - 10.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0032

Protokol
Tirsdag den 14. januar 2014 - Strasbourg

16. Genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed [2013/2006(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

Reinhard Bütikofer forelagde betænkningen.

Indlæg af Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen).

Talere: Niccolò Rinaldi (ordfører for udtalelse fra INTA), Tadeusz Cymański (ordfører for udtalelse fra ENVI), Evelyne Gebhardt (ordfører for udtalelse fra IMCO), María Irigoyen Pérez (ordfører for udtalelse fra REGI), Britta Thomsen (ordfører for udtalelse fra FEMM), Franck Proust for PPE-Gruppen, Josefa Andrés Barea for S&D-Gruppen, Kent Johansson for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Ivo Belet, Patrizia Toia, Vladko Todorov Panayotov, Bas Eickhout, Marek Józef Gróbarczyk, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Romana Jordan, Adam Gierek, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Elisabetta Gardini og Theodor Dumitru Stolojan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Seán Kelly, Elena Băsescu, Claudio Morganti, Iosif Matula, Jacek Olgierd Kurski og Paul Rübig.

Talere: Antonio Tajani og Reinhard Bütikofer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.16 i protokollen af 15.1.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik