Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2006(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0464/2013

Esitatud tekstid :

A7-0464/2013

Arutelud :

PV 14/01/2014 - 16
CRE 14/01/2014 - 16

Hääletused :

PV 15/01/2014 - 10.16
CRE 15/01/2014 - 10.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0032

Protokoll
Teisipäev, 14. jaanuar 2014 - Strasbourg

16. Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport Euroopa taasindustrialiseerimise kohta konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks [2013/2006(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

Reinhard Bütikofer tutvustas raportit.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Niccolò Rinaldi (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Cymański (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Evelyne Gebhardt (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), María Irigoyen Pérez (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Britta Thomsen (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Franck Proust fraktsiooni PPE nimel, Josefa Andrés Barea fraktsiooni S&D nimel, Kent Johansson fraktsiooni ALDE nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Ivo Belet, Patrizia Toia, Vladko Todorov Panayotov, Bas Eickhout, Marek Józef Gróbarczyk, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Romana Jordan, Adam Gierek, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Elisabetta Gardini ja Theodor Dumitru Stolojan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Seán Kelly, Elena Băsescu, Claudio Morganti, Iosif Matula, Jacek Olgierd Kurski ja Paul Rübig.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Reinhard Bütikofer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2014protokoll punkt 10.16.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika