Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2006(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0464/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0464/2013

Keskustelut :

PV 14/01/2014 - 16
CRE 14/01/2014 - 16

Äänestykset :

PV 15/01/2014 - 10.16
CRE 15/01/2014 - 10.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0032

Pöytäkirja
Tiistai 14. tammikuuta 2014 - Strasbourg

16. Euroopan uudelleenteollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Euroopan uudelleenteollistamisesta kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi [2013/2006(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

Reinhard Bütikofer esitteli mietinnön.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Niccolò Rinaldi (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Cymański (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Evelyne Gebhardt (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), María Irigoyen Pérez (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Britta Thomsen (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Franck Proust PPE-ryhmän puolesta, Josefa Andrés Barea S&D-ryhmän puolesta, Kent Johansson ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Ivo Belet, Patrizia Toia, Vladko Todorov Panayotov, Bas Eickhout, Marek Józef Gróbarczyk, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Romana Jordan, Adam Gierek, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Elisabetta Gardini ja Theodor Dumitru Stolojan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Seán Kelly, Elena Băsescu, Claudio Morganti, Iosif Matula, Jacek Olgierd Kurski ja Paul Rübig.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Reinhard Bütikofer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2014, kohta 10.16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö