Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2006(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0464/2013

Pateikti tekstai :

A7-0464/2013

Debatai :

PV 14/01/2014 - 16
CRE 14/01/2014 - 16

Balsavimas :

PV 15/01/2014 - 10.16
CRE 15/01/2014 - 10.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0032

Protokolas
Antradienis, 2014 m. sausio 14 d. - Strasbūras

16. Europos reindustrializacija siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl Europos reindustrializacijos siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą [2013/2006(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

Reinhard Bütikofer pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Niccolò Rinaldi (INTA komiteto nuomonės referentas), Tadeusz Cymański (ENVI komiteto nuomonės referentas), Evelyne Gebhardt (IMCO komiteto nuomonės referentė), María Irigoyen Pérez (REGI komiteto nuomonės referentė), Britta Thomsen (FEMM komiteto nuomonės referentė), Franck Proust PPE frakcijos vardu, Josefa Andrés Barea S&D frakcijos vardu, Kent Johansson ALDE frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paul Rübig), Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Ivo Belet, Patrizia Toia, Vladko Todorov Panayotov, Bas Eickhout, Marek Józef Gróbarczyk, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Romana Jordan, Adam Gierek, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Elisabetta Gardini ir Theodor Dumitru Stolojan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Seán Kelly, Elena Băsescu, Claudio Morganti, Iosif Matula, Jacek Olgierd Kurski ir Paul Rübig.

Kalbėjo: Antonio Tajani ir Reinhard Bütikofer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.16 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika