Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2006(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0464/2013

Ingediende teksten :

A7-0464/2013

Debatten :

PV 14/01/2014 - 16
CRE 14/01/2014 - 16

Stemmingen :

PV 15/01/2014 - 10.16
CRE 15/01/2014 - 10.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0032

Notulen
Dinsdag 14 januari 2014 - Straatsburg

16. Herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid (debat)
CRE

Verslag over over herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid [2013/2006(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

Reinhard Bütikofer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Niccolò Rinaldi (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Tadeusz Cymański (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Evelyne Gebhardt (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), María Irigoyen Pérez (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Britta Thomsen (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Franck Proust, namens de PPE-Fractie, Josefa Andrés Barea, namens de S&D-Fractie, Kent Johansson, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Ivo Belet, Patrizia Toia, Vladko Todorov Panayotov, Bas Eickhout, Marek Józef Gróbarczyk, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Romana Jordan, Adam Gierek, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Elisabetta Gardini en Theodor Dumitru Stolojan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Seán Kelly, Elena Băsescu, Claudio Morganti, Iosif Matula, Jacek Olgierd Kurski en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Reinhard Bütikofer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.16 van de notulen van 15.1.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid