Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2006(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0464/2013

Texte depuse :

A7-0464/2013

Dezbateri :

PV 14/01/2014 - 16
CRE 14/01/2014 - 16

Voturi :

PV 15/01/2014 - 10.16
CRE 15/01/2014 - 10.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0032

Proces-verbal
Marţi, 14 ianuarie 2014 - Strasbourg

16. Reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității [2013/2006(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

Reinhard Bütikofer şi-a prezentat raportul.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Niccolò Rinaldi (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Tadeusz Cymański (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Evelyne Gebhardt (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), María Irigoyen Pérez (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Britta Thomsen (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Franck Proust, în numele Grupului PPE, Josefa Andrés Barea, în numele Grupului S&D, Kent Johansson, în numele Grupului ALDE, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Ivo Belet, Patrizia Toia, Vladko Todorov Panayotov, Bas Eickhout, Marek Józef Gróbarczyk, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Romana Jordan, Adam Gierek, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Elisabetta Gardini şi Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Seán Kelly, Elena Băsescu, Claudio Morganti, Iosif Matula, Jacek Olgierd Kurski şi Paul Rübig.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Reinhard Bütikofer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.16 al PV din 15.1.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate